Magazijnkeuring

Hoe zorgvuldig u ook omgaat met uw magazijnstellingen, u realiseert zich dat er desondanks beschadigingen zullen optreden. Vooral door de hoge omloopsnelheid van pallets en druk vorkheftruckverkeer, kunnen deze schades ernstig zijn en snel tot onveilige situaties leiden.

Een jaarlijkse keuring van uw magazijnstellingen is verplicht gesteld door de Arbo wetgeving. Daarom is het voor de veiligheid van uw eigen werknemers belangrijk dat u de magazijninstellingen eens in de zoveel tijd laat keuren. Met name het onderhoud van magazijnstellingen is van belang voor de veiligheid van het magazijn. Tijdens de keuring komt onze keurmeester bij uw magazijn langs en controleert hij alle stellingen.

De jaarlijkse keuringsplicht van magazijnstellingen is in 2020 vastgelegd in de Europese norm EN 15512. Hierin is opgenomen dat er een onderhoudsplicht is voor magazijnstellingen en dat de veiligheidskeuring van manueel bediende stellingen door een deskundige moet plaatsvinden en wel op de volgende momenten:

-         Na installatie, verplaatsing en verbouwing

-         Na een ernstige schade

-         Periodiek (minimaal elke 12 maanden)