Privacy disclaimer

Bastell Magazijninrichting BV, gevestigd aan Gerritsenweg 6 7202 BP ZUTPHEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://bastell.nl

Gerritsenweg 6 7202 BP ZUTPHEN

0575-469454

B. Appelo is de Functionaris Gegevensbescherming van Bastell Magazijninrichting BV. Hij is te bereiken via verkoop@bastell.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bastell Magazijninrichting BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via verkoop@bastell.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bastell Magazijninrichting BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Bastell Magazijninrichting BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen (algoritmes) die gevolgen kunnen hebben voor u.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bastell Magazijninrichting BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van de gegevens is daarom ook afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Daarnaast is het in sommige gevallen wettelijk verplicht om gegevens een bepaalde tijd bewaren. Heeft u hier vragen over? Neem dan gerust contact op via verkoop@bastell.nl.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Bastell Magazijninrichting BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. Met bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Zo verzorgen we een gelijk niveau van beveiliging en kunnen we de vertrouwelijkheid van uw gegevens waarborgen. Bastell Magazijninrichting BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij maken gebruik van de volgende leveranciers van producten/diensten die namens Bastell Magazijninrichting BV persoonsgegevens verwerken en met wie wij elk een verwerkersovereenkomst hebben gesloten:

Verzending en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om het pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken hiervoor gebruik van pakketdiensten. Het is daarvoor noodzakelijk dat we uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de betreffende pakketdienst delen. Zij gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat er, door de pakketdienst, een onderaannemer wordt ingeschakeld, worden uw gegevens ook aan deze partij ter beschikking gesteld. Pakketdiensten waar wij gebruik van maken zijn:

  • PostNL
  • Overige transportbedrijven (informeer voor meer informatie)

Boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Exact Online. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens, alsmede details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Exact Online is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Exact Online zal uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven gebruiken.

Google Analytics

We hebben een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. We maken namelijk gebruik van Google Analytics, waar we bezoekersgegevens analyseren om zo onze website en uw ervaring op onze website te optimaliseren.

Dropbox

Wij werken met Dropbox, een clouddienst die het mogelijk maakt om bestanden en gegevens op een externe server op te slaan. Zo kunnen wij de bestanden en gegevens gemakkelijker delen met werknemers binnen ons bedrijf én weten we zeker dat de bestanden en gegevens goed beveiligd zijn. Dropbox maakt namelijk gebruik van een zeer sterke versleuteling en zorgt ervoor dat derden niet zonder toestemming toegang hebben tot de bestanden en gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bastell Magazijninrichting BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bastell Magazijninrichting BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en overige Google-diensten en producten.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bastell Magazijninrichting BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar verkoop@bastell.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Bastell Magazijninrichting BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bastell Magazijninrichting BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via verkoop@bastell.nl of bel ons op 0575-469454